logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

oferta_weselna

konferencje

Informacja o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Współpracy Gospodarczej "KRAKSERVIS" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Słomiana 27B, 30-316 Kraków, tel. 12 266 54 26, email: pwg@krakservis.com.pl

2. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celach takich jak: • złożenie zamówienia na usługę i weryfikacja w zakresie możliwości zawarcia umowy – przez czas do zawarcia umowy • wykonanie i realizacja umowy świadczonych przez spółkę usług– przez czas trwania umowy • wykonywanie obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – m.in. ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe – przez czas wykonywania obowiązków • cele marketingowe wyłącznie własnych usług i produktów – przez czas trwania umowy, a po wygaśnięciu umowy, wyłącznie za Państwa dobrowolną zgodą • cele związane z windykacją naszych należności, wynikających z umów i nieopłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń

3. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do realizacji usługi.

4. Odbiorcą danych osobowych są upoważnienie pracownicy Administratora oraz podmioty, którym przekazano dane na podstawie umów o powierzenie danych. Państwa dane, w zakresie w jakim korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dla zapewnienia obsługi i stałego świadczenia usług, przekazujemy: • firmie księgowej i podmiotom zapewniających obsługę prawną, • organom państwowym i samorządowym wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Każdej osobie której dane są przetwarzane przysługuje: • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych; • prawo do sprostowania danych; • prawo do usunięcia danych; • prawo do ograniczenia przetwarzania; • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania; • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

6. Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Jednocześnie, informujemy, iż podanie danych przy zawarciu umowy jest dobrowolne niemniej jednak niezbędne dla wykonania umowy i świadczenia na Państwa rzecz usług. Podanie danych osobowych w celu promocji i marketingu własnych usług, jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje wyłącznie uniemożliwienie bieżącego zapoznania się z ofertami naszych usług.

Pragniemy zapewnić, że Przedsiębiorstwo Współpracy Gospodarczej "KRAKSERVIS" Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

Informacja o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uprzejmie informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Współpracy Gospodarczej "KRAKSERVIS" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Słomiana 27B, 30-316 Kraków, tel. 12 266 54 26, email: pwg@krakservis.com.pl

2. W związku z dokonywaniem przez Państwa rezerwacji z wykorzystaniem portali rezerwacyjnych takich jak np. „Booking.com” możliwe jest pozyskanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu, dane karty płatniczej. Zakres i ilość danych uzależniona jest od specyfikacji danego portalu oraz rodzaju dokonywanej rezerwacji.

3. Przetwarzanie pozyskanych danych osobowych jest dokonywane w celach takich jak: • złożenie zamówienia na usługę i weryfikacja w zakresie możliwości zawarcia umowy i jej warunków – przez czas do zawarcia umowy • wykonanie i realizacja umowy świadczonych przez spółkę usług– przez czas trwania umowy • wykonywanie obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – m.in. ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe – przez czas wykonywania obowiązków • cele marketingowe wyłącznie własnych usług i produktów – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub żądania usunięcia danych • cele związane z windykacją naszych należności, wynikających z umów i nieopłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń

4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym do realizacji usługi.

5. Odbiorcą danych osobowych są upoważnienie pracownicy Administratora oraz podmioty, którym przekazano dane na podstawie umów o powierzenie danych. Państwa dane, w zakresie w jakim korzystamy z usług zewnętrznych podmiotów dla zapewnienia obsługi i stałego świadczenia usług, przekazujemy: • firmie księgowej i podmiotom zapewniających obsługę prawną, • organom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Każdej osobie której dane są przetwarzane przysługuje: • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych; • prawo do sprostowania danych; • prawo do usunięcia danych; • prawo do ograniczenia przetwarzania; • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania; • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

7. Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Jednocześnie, informujemy, iż podanie danych przy zawarciu umowy jest dobrowolne niemniej jednak niezbędne dla wykonania umowy i świadczenia na Państwa rzecz usług. Podanie danych osobowych w celu promocji i marketingu własnych usług, jest dobrowolne, a ich niepodanie spowoduje wyłącznie uniemożliwienie bieżącego zapoznania się z ofertami naszych usług.

Pragniemy zapewnić, że Przedsiębiorstwo Współpracy Gospodarczej "KRAKSERVIS" Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.

 


 

 

 

 
  
Leśny Dwór | Aktualności | Nasza kuchnia | Konferencje | Atrakcje regionu | Rezerwacje | Kontakt | Dojazd
© Leśny Dwór 2005 realizacja Verakom