Резиденция Лесная Усадьба
Kosarzyska 102
33-350 Piwniczna Zdrój
tel.+48 18 44 65 326-328, tel./fax +48 18 44 65 324

e-mail:rezydencja@lesnydwor.com
www.lesnydwor.com

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Piwniczna Zdrój nr 22 8813 0004 2001 0000 3203 0001