logo

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


Zabytki

  • Rynek wraz z zabytkową Studnią, murowana, zadaszenie na murowanych filarych filarach, XVII w. przebudowana w 1913 r. Komplet dokumentów z przywilejami królewskimi zlokalizowanych w archiwum. Wśród nich znajdują się pergaminy Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Augusta II Mocnego i Cesarza Franciszka I.
  • Kościół Parafialny w Piwnicznej-Zdroju, neobarokowy wybudowany w latach 1880-1886 r. - ze starym dzwonem z 1523 r wykonanym w Maasen. W kościele znajduje się obraz Św. Józefa z Dzieciątkiem - Bolesława Barbackiego, cenionego malarza z Nowego Sącza, krucyfiks i posągi Św. Piotra i Św. Pawła z ok. 1890 r. Dwa ołtarze boczne neobarokowe z 1891 r. Chrzcielnica późnobarokowa z XVIII w. Rzeźby gotyckie: z ok. 1420 r. Jana Chrzciciela i Św. Katarzyny oraz z pocz. XVI Św. Weroniki oraz obraz Bolesława Barbackiego, cenionego malarza z Nowego Sącza.
  • Cerkiew grekokatolicka w Wierchomli Wielkiej z 1821 r w której przetrwał kompletny ikonostas z bramkami i ikonami z II połowy XIX w. o bogatej snycerce.
  • Cerkiew grekokatolicka w Zubrzyku z 1875 r. Wewnątrz świątyni zachowały się fragmenty ikonostasu oraz boczne ołtarze z XVIII w.
  • Cerkiew pw. ŚW Kosmy I Damiana w Miliku. Najciekawszymi zabytkami w cerkwi są ikony "Opłakiwanie Chrystusa" z 1700 roku, "Pietta" z XVII wieku, niekompletny ikonostas rokokowo-klasycystyczny z 1806 roku, feretrony z ludowymi ikonami Chrystusa na krzyżu z XVIII wieku, a także obrazy Trójcy i Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XIX wieku.
  • Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogarodzicy w Andrzejówce. W centrum wieży znajduje się dzwon z 1691 roku. Wewnątrz cerkiew posiada późnobarokowy ołtarz z XVIII wieku.
  • Cerkiew pw. ŚW Michała Archaniaoła w Żegiestowie. Wystrój wnętrza, częściowo neoromański pochodzi z okresu 1959-1960. Jego autorem jest J. Kania. Z dawnego wyposażenia cerkiewnego pozostały feretrony z ludowymi ikonami "Zwiastowania" i "Ukrzyżowania Chrystusa Pantokratora" z 1784 roku, kielich barokowy XVIII wieku